Rødgul piggsopp

Rødgul piggsupp figurMEGET GODT BANNER

Hatt

Hatten er 3-7 cm bred, rødgul, bølget kant.

Pigger

Piggene er lyse og detter lett av når du tar på de. Lyst sporepulver.

Stilk

Stilken er 2-7 cm høy og ca 1 cm tykk, lys gul.

Lukt og smak

Svak lukt, noe bitter smak

Forveksling

Både rødgul piggsoppe og blek piggsopp likner med sine pigger under hatten ikke på noen andre sopper i norsk natur. Den har ingen giftige dobbeltgjengere og hører derfor til de aller sikreste matsoppene vi har. Begge er meget gode matsopper.

Voksested

Vokser i løv og barskog, i hele landet, sommer og høst.

Latinsk navn

Hydnum rufescens

Rødgul piggsopp