GRØNN FLUESOPP

Den dødelig giftige grønne fluesoppen

gønn_fluesopp_norsksopp

Hatt
Grønn fluesopp hatten er 5-14 cm, grønnlig med mørkere, radiære
striper, først eggformet, senere hvelvet og utbredt, er ofte klebrig i fuktig vær, glinsende som tørr. Ofte uten hudlapper på hatten, ustripet hattkant.
Skiver
Skivene er frie, brede, hvite. Hvitt sporepulver.
Stilk
Stilken er 8-14 cm høy og 1-2 cm tykk, med knoll-
formet basis og slire, hengende ring.
Lukt
Svak lukt. Dødelig giftig. Giftstoftene virker på lever
og nyrer. Grønn fluesopp er årsak til de fleste alvorlige
soppforgiftningene I Europa.
Forveksling
Kan forveksles med grønne kremler
Voksested
Vokser i løvskog, helst eik og bøk, langs kysten fra
Oslofjorden til Vestlandet, sommer og høst.

Latinsk navn
Amanita phalloides

Butt giftslørsopp

Butt giftslørsopp

En av de dødelig gifte soppene. Har du vært uheldig og plukket en slik oppi soppkurven din alle soppen kastes.

butt_giftslørsopp_dødelig_giftig_sopp_norsksopp Dødelig giftig logo

Butt giftslørsopp

Hatt

Hatten er 3-8 cm bred, halvkuleformet til utbredt, brunoransje, lav pukkel, tørr.

Skiver

Skivene er fjernstilte, brunoransje. Brunt sporpulver.

Stilk

Stilken er 4-10 cm høy og 1,5 cm tykk , som ung gul, senere mer brun, frabasen. Ikke velumbelter.

Forveksling

Det er flere andre slørsopper som er lik denne.

Voksested

Vokser i løvskog som eik, bøk og hassel, finnes på den sørlige delen av landet, på høsten.

Latinsk navn

Cortinarius orellanus