Svart trompetsopp

Svart trompetsopp figurMEGET GODT BANNER

Hatt

Hatten er 3-9 cm bred, tynn, trompetformet, bølget, hul, nesten svart.

Utside

Slett eller fint rynket/ året, grå, matt. Hvitt sporpulver.

Stilk

Stilken blir opptil 10 cm høy, avsmalende nedover, gråsvart, hul.

Lukt og smak

Behagelig lukt og mild smak.

Forveksling

Lett å kjenne fra andre sopper.

Voksested

På næringsrikjord, helst løvskog, men også barskog, nord til Nordland, på høsten.

Latinsk navn

Craterellus cornucopioides

Svart trompetsopp