Butt giftslørsopp

Butt giftslørsopp

En av de dødelig gifte soppene. Har du vært uheldig og plukket en slik oppi soppkurven din alle soppen kastes.

butt_giftslørsopp_dødelig_giftig_sopp_norsksopp Dødelig giftig logo

Butt giftslørsopp

Hatt

Hatten er 3-8 cm bred, halvkuleformet til utbredt, brunoransje, lav pukkel, tørr.

Skiver

Skivene er fjernstilte, brunoransje. Brunt sporpulver.

Stilk

Stilken er 4-10 cm høy og 1,5 cm tykk , som ung gul, senere mer brun, frabasen. Ikke velumbelter.

Forveksling

Det er flere andre slørsopper som er lik denne.

Voksested

Vokser i løvskog som eik, bøk og hassel, finnes på den sørlige delen av landet, på høsten.

Latinsk navn

Cortinarius orellanus