GRØNN FLUESOPP

Den dødelig giftige grønne fluesoppen

gønn_fluesopp_norsksopp

Hatt
Grønn fluesopp hatten er 5-14 cm, grønnlig med mørkere, radiære
striper, først eggformet, senere hvelvet og utbredt, er ofte klebrig i fuktig vær, glinsende som tørr. Ofte uten hudlapper på hatten, ustripet hattkant.
Skiver
Skivene er frie, brede, hvite. Hvitt sporepulver.
Stilk
Stilken er 8-14 cm høy og 1-2 cm tykk, med knoll-
formet basis og slire, hengende ring.
Lukt
Svak lukt. Dødelig giftig. Giftstoftene virker på lever
og nyrer. Grønn fluesopp er årsak til de fleste alvorlige
soppforgiftningene I Europa.
Forveksling
Kan forveksles med grønne kremler
Voksested
Vokser i løvskog, helst eik og bøk, langs kysten fra
Oslofjorden til Vestlandet, sommer og høst.

Latinsk navn
Amanita phalloides