SEIG KUSOPP

seig_kusopp_ikke_matsopp_norsksopp_fargesopp

Seig kusopp har de fleste sett mengder av på sopptur, den er ofte skikkelig slimete oppå hatten og den er seig i soppkjøttet, der av det passende navnet. Den får betegnelsen ikke matsopp, men kan bli brukt til farging av ull og gran.

IKKE MATSOPP

Hatt
Hatten på seig kusoppen er 4-10 cm bred, hvelvet til utbredt, ofte i
knipper, brungul.
Rør
Rørene er noe nedløpende, grågule, ofte med lysebrun oliven
tone, kantete, med mindre rør innvendig. Blekgult sporepulver.
Stilk
Stilken er 3-6 cm høy og 0,5-1,5 cm tykk, uten ring, gulbrun.
Lukt og smak
Svak lukt og mild smak.
Forveksling
Sumpkusopp og sandsopp og kan forveksles med denne.
Voksested
Vokser under furu, i hele landet, på høsten.
Latinsk navn
Suillus bovinus