Fått i deg giftig sopp?

Fått i deg giftig sopp?

Ta kontakt med Giftinfo_logo_50Giftinformasjonen på - 22 59 13 00 (døgåpent) - for råd, eller kontakt lege dersom du mistenker at du kan ha spist giftig sopp.

For mer informasjon besøk deres nettsted https://helsenorge.no/Giftinformasjon

 

3 forhåndsregler

1. Spis kun sopp du er 100% sikker på hva er. 
2. Oppbevar aldri "usikre" og sikre sopper sammen.
3. Ta aldri på matsopp uten å vaske deg på hendene etter å ha tatt på ukjente sopper.